Μια δεκαετία σιδηροδρομικών έργων υπόσχεται το ΕΣΠΑ 2021- 2027 καθώς πληθώρα έργων έχει προταθεί να χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου προγράμματος. Η λίστα των έργων προχωρά και ένα-ένα τα έργα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το 2030 αλλάζοντας την εικόνα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα