Έρευνα σε εκκοκκιστικές μονάδες της Θεσσαλίας ξεκίνησε από τις αρμόδιες αρχές ύστερα από εντολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες με
βάση τις οποίες έγινε φέτος η τιμολόγηση της βαμβακοπαραγωγής.

Η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ν.Α» άρχισε στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν την ύπαρξη και τήρηση συμβολαίων, την τιμολόγηση με βάση την υγρασία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλά και την πληρωμή εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί απόρροια της συνάντησης που είχε στις αρχές Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Κατερίνα Θάνου, καθώς οι τιμές στο προϊόν είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των παραγωγών, ιδίως στην Καρδίτσα. Η κ.Θάνου είχε δεσμευτεί στους εκπροσώπους της Πανελλαδικής, ότι η Επιτροπή θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που είχαν καταθέσει οι αγρότες.