Εξάμηνη παράταση στο έργο της αναβάθμισης παιδικών χαρών στις Δ.Ε. του Δήμου Καρδίτσας

φωτο αρχείου

Τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου αναβάθμισης των παιδικών χαρών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Η παράταση αφορά χρονικό διάστημα έξι μηνών, έως τις 24 Αυγούστου. Η ολοκλήρωση του έργου απαιτεί την εκτέλεση των εργασιών είτε σε συνδυασμό είτε παράλληλα με το έργο της «προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Καρδίτσας». Όπως τονίστηκε στην εισήγηση, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν οι
εργασίες του έργου αναβάθμισης, πριν από την ολοκλήρωση της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού.
Σε ότι αφορά στο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» έχουν εκτελεστεί εργασίες σε όλες τις παιδικές χαρές πλην των παιδικών χαρών στις ΔΕ Καροπλεσίου, Νεράιδας, Ανθηρού και Παλιουρίου. Ο ανάδοχος του έργου έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τις οποίες μπορούσε να εκτελέσει και είναι σε αναμονή της τοποθέτησης των οργάνων και του εξοπλισμού. Εκτιμάται ότι έχει εκτελεστεί περίπου το 35% του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.
Σε ότι αφορά στην προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Καρδίτσας», έχουν παραδοθεί και τοποθετηθεί τα όργανα για την παιδική χαρά στην ΔΕ Καρδιτσομάγουλας.
Το τμήμα της προμήθειας που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού είναι σε εκκρεμότητα διότι επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας και πρέπει να συμπεριληφθεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2023 που είναι σε εξέλιξη. Το γεγονός αυτό επιφέρει μια πρόσθετη καθυστέρηση στην παράδοση και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού των παιδικών χαρών και κατά συνέπεια στην ολοκλήρωση του έργου.