Εξάμηνη παράταση στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Παλαμά

Παράταση 6 μηνών έως 09/03/2023 στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Παλαμά αποφάσισε η ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά. Πρόκειται για την 4η στη σειρά παράταση.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης από την πλευρά του αναδόχου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 είναι δεσμευτική.

Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 10/09/2020 και η προθεσμία περαίωσης ήταν
δώδεκα (12) μήνες, έως 09/09/2021.
Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μετην αρ.277/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά έξι (6) μήνες, έως 09-03-2022  , 2η παράταση με την αρ. 93/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά τρεις (3) μήνες, έως 09-06-2022 και 3η παράταση με την αρ. πρωτ.149/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά τρεις (3) μήνες, έως 09-09-2022.

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, οι
εγκαταστάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, η τοποθέτηση νέας καμινάδας ,η αντικατάσταση
κουφωμάτων, η κατασκευή εσωτερικής θερμομόνωσης και μέρος της εξωτερικής θερμομόνωσης και των εσωτερικών ελαιοχρωματισμών. Η δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 90.000 € περίπου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ποσοστό 61% περίπου).