Εξάμηνη παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δρόμο Καρδίτσα – Δέλτα

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, παρατείνονται γα έξι μήνες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο είσοδος Καρδίτσας- Δέλτα για την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας παρατείνονται από το Σάββατο 13 Ιουλίου και για διάστημα έξι μηνών. Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.