Εξάμηνη παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δρόμο Καρδίτσα – Δέλτα

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, παρατείνονται γα έξι μήνες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο είσοδος Καρδίτσας- Δέλτα για την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας παρατείνονται από το Σάββατο 13 Ιουλίου και για διάστημα έξι μηνών.
Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Τ.Τ. Καρδίτσας, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.