Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο ΓΕΛ Παλαμά το βιωματικό σεμινάριο με θέμα «τα ανθρώπινα δικαιώματα» με τη συμμετοχή των μαθητών της Α ΄Λυκείου, σε συνεργασία με την πρόταση κοινωνικής παρέμβασης και τον κο Αποστολόπουλο, με την βοήθεια του οποίου εκπονήθηκε η όλη προσπάθεια.

Προηγήθηκε η ενημέρωση των μαθητών για την Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έγιναν ομαδοσυνεργατικές εργασίες και προβολή video που αφορούσαν θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως πρόσφυγες, μετανάστες, παράνομη εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, συνθήκες διαβίωσης. Το συγκεκριμένο βιωματικό σεμινάριο αποτελεί μέρος μιας γενικότερης δράσης που διενεργείται στο σχολείο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την οποία επιμελείται η καθηγήτρια του σχολείου Ι. Οικονόμου στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου ως πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν την έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, στις καλές συνθήκες διαβίωσης, αλλά και τον σεβασμό τις υποχρεώσεις απέναντι στον συνάνθρωπο.