Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ΑΣ Αναγέννηση με μοναδικό θέμα την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση – πρόσκληση τονίζει τα εξής:

«Το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904» που εδρεύει στην Καρδίτσα, καλεί τα Μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του σωματείου μας στην Καρδίτσα επί της οδού Πλατεία Ελευθερίας (Κεντρική Πλατεία) με μονό θέμα ημερησίας διάταξης:

Α) Εναρμόνιση του καταστατικού του σωματείου σύμφωνα με τον Νέο Αθλητικό Νόμο και με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α’/19-6-2021), << Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020- Αντικατάσταση των παρ. 1.2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020>>, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3,5,14,22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α΄121).

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα Μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει.

Μη υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας μελών, συνέρχεται εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση το Σωματείο μετά πέντε (5) ημέρες και ίδια ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Παπαδημητρίου Αναστάσιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σακελλάρης Δημήτριος