Ως ένα «καλό Σαββατοκύριακο» χαρακτηρίζεται από τους επαγγελματίες στον κλάδο των καταλύμάτων της Λίμνης Πλαστήρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Η πληρότητα για τα καταλύματα στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα είναι μεν αυξημένη, αλλά σε επίπεδα ενός καλού Σαββατοκύριακού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα