Επανερχόμαστε στις πινακίδες και την αριθμοδότηση των οδών.  Όπως επισημαίνουν συμπολίτες,  σε πολλούς δρόμους και κυρίως στις συνοικίες,  δεν υπάρχουν πινακίδες ενώ η αριθμοδότηση εξαιτίας της κατασκευής νεών οικιών είναι λανθασμένη.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να δυσκολεύονται να εντοπίσουν την οδό που επιθυμούν ενώ πολλοί είναι και εκείνοι που χάνουν την αλληλογραφία τους. 

Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου πρέπει να δει το θέμα και να τοποθετήσει νέες πινακίδες σε εμφανή σημεία καθώς και να διορθώσει την αριθμοδότηση.

Επιπλέον καλό είναι οι νέες πινακίδες εκτός από το όνομα της οδού να αναγράφουν και την ιδιότητα του προσώπου προς τιμήν του οποίου δόθηκε το όνομα στο δρόμο,  αφού οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι άνθρωποι που τιμήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

Τ. Σ.