•Ετήσιες απώλειες 3,5 δις ευρώ για την τοπική και εθνική οικονομία

Η ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ στη Λάρισα την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα ανέδειξε μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές εισηγήσεις, ότι το φαινόμενο της ερημοποίησης του Θεσσαλικού κάμπου είναι μη αναστρέψιμο, αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση για να ολοκληρωθούν τα ημιτελή έργα του Αχελώου και να προχωρήσουν και τα μεσαία φράγματα όπως αυτό του Μουζακίου. Ειδικά το συγκεκριμένο έργο πέρα από αρδευτικό, υδροηλεκτρικό με την παραγωγή καθαρής «πράσινης ενέργειας» έχει και το χαρακτήρα του κατεπείγοντος έργου Πολιτικής Προστασίας, όπως διαφάνηκε και με τη θεομηνία «Ιανός», όταν τα νερά του Πάμισου προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές και είχαμε και ανθρώπινο θύμα.