Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για την εκπαίδευση

EDUtech Europe 2022:

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε και πού μαθαίνουμε.

Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο ασχολούνται ενεργά με την αναζήτηση ιδεών, έμπνευσης και λύσεων. Στο Άμστερνταμ, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην Ευρώπη διημερίδα για την καινοτομία στην εκπαίδευση με τη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων μάθησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα