Επί δεκαετίες και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, οι νέοι Καρδιτσιώτες μετά την ολοκλήρωση των μαθητικών τους υποχρεώσεων οδηγούνται για πανεπιστημιακές σπουδές στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δευτερευόντως της Θεσσαλίας.

Ενώ ο Νομός Καρδίτσας ανήκει για πολλά χρόνια στους νομούς με τους υψηλότερους δείκτες επιτυχιών στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι περισσότεροι νέοι επιστήμονες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους δεν επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, αλλά παραμένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αυτό έχει ως συνέπεια ο Νομός Καρδίτσας να βρίσκεται μεταξύ των νομών με το χαμηλότερο δείκτη εκπαίδευσης των κατοίκων, όπως θα δούμε κατόπιν στον χάρτη. Οι εξελίξεις αυτές υποθηκεύουν το μέλλον του Νομού και δεν δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»