Ανησυχητικά είναι τα βροχομετρικά στοιχεία για το θεσσαλικό κάμπο το φετινό φθινόπωρο, με τις ασυνήθιστες ζέστες και την παρατεταμένη ξηρασία γεγονός που προβληματίζει έντονα τους αγρότες. Το ενδεχόμενο να έχουμε μπει σε έναν κύκλο ξηρασίας λόγω της κλιματικής κρίσης επισημαίνουν και επιστημονικές μελέτες, που συμπεριλαμβάνουν τη Θεσσαλία στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν έντονο πρόβλημα.

Ο τ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Γκούμας, μιλώντας στο «Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας» ανέφερε πως σε σχέση με τη δεκαετία του ’80 που ο μέσος όρος των βροχοπτώσεων στη Θεσσαλία ήταν στα 50 χιλιοστά , ή τη δεκαετία του ’90 που ήταν στα 40, φέτος το Νοέμβρη έχουμε μόλις και μετά βίας 5 χιλιοστά στο θεσσαλικό κάμπο, ενώ ανομβρία είχαμε και τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. H ανησυχία πλέον είναι μήπως μπαίνουμε  σε έναν κύκλο ξηρασίας παρόμοιο με αυτόν που έζησε φέτος η Ιβηρική και η δυτική Ευρώπη

Η παρατεταμένη καλοκαιρία ωστόσο έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τη γεωργία, τα δέντρα «ξεγελιούνται» και δεν μπαίνουν στον αναγκαίο λήθαργο, οι ελιές «στέγνωσαν» από λάδι. Και φυσικά με μεγάλη καταστροφή από την παρατεταμένη ανομβρία απειλούνται τα χειμερινά σιτηρά. Και ο κίνδυνος της καθυστερημένη άφιξης του χειμώνα, συνεπάγεται πάντα καταστροφικούς παγετούς για τα δέντρα όπως συνέβη προ διετίας, ενώ για τις εαρινές αρδευόμενες καλλιέργειες, ο κίνδυνος από μία παρατεταμένη ξηρασία θα είναι ανυπολόγιστος…

Εντωμεταξύ ενώ οι βροχπτώσεις λιγοστεύουν το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας δέχεται εδώ και δεκαετίες τη μεγαλύτερη πίεση για να καλύψει τις ανάγκες, που προέκυψαν κυρίως από την επέκταση των αρδεύσεων. Το 70% των αρδευόμενων εκτάσεων στη Θεσσαλία εξυπηρετείται από υπόγεια νερά και το υπόλοιπο 30% από επιφανειακά νερά (ποταμοί, πηγές) και υφιστάμενα έργα ταμίευσης. Στη Θεσσαλία υφίστανται 33.000 γεωτρήσεις που έχουν δημιουργήσει λένα έλλειμμα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων κυβ, μέτρων νερού