Η τελευταία διόρθωση τιμών στο σκληρό σιτάρι και οι πρώτες προσεγγίσεις για το άνοιγμα στα αλώνια

Σταθεροποίηση στα χαµηλά του εύρους τουλάχιστον µέχρι τα τέλη Απριλίου αναµένουν για το σκληρό σιτάρι οι αγοραστές

Σταθεροποίηση στα χαµηλά του εύρους τουλάχιστον µέχρι τα τέλη Απριλίου αναµένουν για το σκληρό σιτάρι οι αγοραστές και αναλυτές στην ευρωπαϊκή αγορά σιτηρών, έπειτα από ένα ακόµα βήµα διόρθωσης στις 19 και 20 Μαρτίου, που έχει κατεβάσει στην περιοχή των 320 ευρώ την τιµή για την πρώτη ποιότητα.

Μια κοινή εκτίµηση, θέλει την αγορά να έχει εξαντλήσει την πτώση, µε τις τιµές για τη σοδειά του 2023 να «κάθονται» κοντά στα τελευταία επίπεδα, τουλάχιστον µέχρι να υπάρξουν πιο συµπαγείς ενδείξεις σχετικά µε τη δυναµική του επερχόµενου αλωνισµού.

Η Τουρκία παραµένει καταλύτης στην τελευταία διόρθωση, που είδε τη Φότζια να διαµορφώνει τιµή αποθήκης εµπόρου στα 315 µε 320 ευρώ για την πρώτη ποιότητα µε µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12%, ενώ στα 320 µε 325 ευρώ διαµορφώνεται η τιµή στη Μπολόνια.

Οριακά πάνω από τα 300 ευρώ διατηρείται η τιµή για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 50% και πρωτεΐνη 11% µε το εύρος στα 300 µε 305 ευρώ στη Φότζια, ενώ λίγο υψηλότερα βρίσκονται οι τιµές στη Μπολόνια, µεταξύ των 308 και 313 ευρώ ο τόνος.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στα 300 µε 305 ευρώ ο τόνος διαµορφώνεται η τιµή CIF λιµάνι Ιταλίας και για τα ελληνικά, εξαγώγιµα σκληρά σιτάρια, επίπεδο µου µεταφράζεται σε 280 ευρώ FOB ελληνικό λιµάνι.

Για ακόµα µια φορά, τη διόρθωση πυροδότησε η Τουρκία, η οποία αναµένεται να συνεχίσει και τον Απρίλιο µε εξαγωγές 100.000 -150.000 τόνων, µε τα FOB της χώρας για ιδιαίτερα ποιοτικά σιτάρια να τοποθετούν την προσφορά στα 300 ευρώ FOB τουρκικό λιµάνι, τιµή ιδιαίτερα ελκυστική για τους µεγάλους εµπορικούς οίκους της Ιταλίας, µε τον όµιλο του Casillo και τη Viterra να πλειοδοτούν µέχρι τα 301 ευρώ για τον τελευταίο διαγωνισµό του Μαρτίου.

Η τελευταία διόρθωση τιμών στο σκληρό σιτάρι και οι πρώτες προσεγγίσεις για το άνοιγμα στα αλώνια