Ίδιες παραμένουν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ της Καρδίτσας

Τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τα ΑΕΙ ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σε ότι αφορά τα τμήμα της Καρδίτσας, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή. Διαμορφώνετε στο 0,80 για τα τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και για το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Στο 1,2 παραμένει για το τμήμα Κτηνιατρικής.

Να σημειωθεί, ότι μια Σχολή ή Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής από το 80% έως το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων – ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Αντίστοιχα, μπορεί να έχει επιλέξει και για το Ειδικό Μάθημα – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές – ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.