Ίσως με καθυστέρηση...

Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι Καρδιτσιώτες για το θέμα που έχει προκύψει πρόσφατα, τις μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων σε αρκετές μάλιστα κατηγορίες. Για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και μήνες τους φαρμακοποιούς στην Καρδίτσα, αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Μάλιστα Καρδιτσιώτες αναφέρονταν στις αργές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, για ένα πρόβλημα που εστιάζει εδώ και μήνες και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καρδίτσας. Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην ανακοίνωση δέκα νέων μέτρων, με τα οποία θα επιχειρήσει να ελέγξει τα αποθέματα στα φάρμακα.

Εντύπωση προκαλεί το μέτρο περί «ύπαρξης συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των φαρμακοποιών» για όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Γεγονός που ισχύει ούτως ή άλλως ως άτυπος κανόνας μεταξύ των φαρμακοποιών στην Καρδίτσα.
Δ.Γ.