Ιστορική στιγμή για την αποκατάσταση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας αποτελεί η τοποθέτηση 240 νέων μαρμάρινων εδωλίων στις κερκίδες του, με τα οποία θα κλείσει ουσιαστικά ένας κύκλος εργασιών στο κυρίως θέατρο, που περιβάλλει ημικυκλικά την ορχήστρα και θα σχηματιστεί η τελική εικόνα του.

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Σήμερα κατέφθασαν τα 30 από τα 240 μάρμαρα και άρχισε όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες η τοποθέτησή τους στις κερκίδες προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η αποκατάσταση των κερκίδων του αρχαίου θεάτρου και να είναι του χρόνου λειτουργικό ώστε να ξεκινήσουν οι παραστάσεις που είναι και ο στόχος όλων των εμπλεκομένων, υπουργελίου Πολιτισμού, περιφέρειοας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων.

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Η τοποθέτηση των «χαμένων» εδωλίων (καθίσματα) με νέα, θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα η μεταφορά των πρώτων από τα 240, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Τρία γερανοφόρα οχήματα, θα αφιχθούν στη Λάρισα από λατομείο της Κοζάνης -μεταφέροντας από δέκα εδώλια το καθένα- θα διασχίσουν την πόλη με προορισμό το Α’ Αρχαίο Θέατρο (σε ώρες χωρίς μεγάλη κυκλοφορική κίνηση) , όπου και θα σταθμεύσουν στον πεζόδρομο, για να γίνει η μεταφορά των μαρμάρινων καθισμάτων στο κέντρο της ορχήστρας. Όπως δήλωσε στην «Ε» ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αποκατάστασης του μνημείου, Δημήτρης Καραγκούνης αρχιτέκτων, προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας (ΕΦ.Α.ΛΑΡ.) «όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των μαρμάρινων εδωλίων στην ορχήστρα, θα ξεκινήσει η τοποθέτησή τους με γερανό στις θέσεις που προβλέπεται να μπουν, καθώς αυτά έχουν κοπεί σε διαστάσεις ακρίβειας για να «κουμπώσουν» στις κερκίδες.

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Με την τοποθέτηση των 30 πρώτων εδωλίων, θα ακολουθήσει επόμενη αποστολή παράδοσης άλλων τριάντα και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση και των 240».
Ο κ. Καραγκούνης εκτιμά πως μέχρι και τον Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί το κυρίως θέατρο με τα νέα εδώλια. Να σημειώσουμε ότι έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί στο μνημείο, η σάρωση με «λέιζερ» (laser) του κυρίως θεάτρου, για την ακριβή αποτύπωση των διαστάσεων που θα έχουν τα 240 νέα εδώλια. Πάνω σε αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο ψηφιακής μορφής βασίζεται η κοπή των μαρμάρων, για την απόλυτη εφαρμογή των εδωλίων στα κενά σημεία.

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Ο κ. Καραγκούνης τονίζει ότι ήδη έχουν κατασκευαστεί τα πρώτα ογδόντα νέα εδώλια και σήμερα βρίσκονται στο εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας. Εξάλλου, στο Αρχαίο Θέατρο, ολοκληρώθηκε το σύνολο της μεγάλης αναστηλωτικής επέμβασης για την αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου, μετά την τοποθέτηση των συντηρημένων εδωλίων στις αρχικές τους θέσεις. Το συνολικό έργο της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ, έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τέλος του 2023.

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκήρυξε νέο Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του σκηνικού οικοδομήματος, η παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων καθώς και η επεξεργασία των αντιγράφων τους σε ηλεκτρονικό παντογράφο για τις ανάγκες της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.311.788,32 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.626.617,52 €).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Ξεκίνησε η τοπθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Ιστορική μέρα για τη Λάρισα: Ξεκίνησε η τοποθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο  (ΦΩΤΟ)

Ιστορική μέρα για τη Λάρισα: Ξεκίνησε η τοποθέτηση μαρμάρινων εδωλίων στο αρχαίο θέατρο  (ΦΩΤΟ)