«Καμπανάκι» για τον κίνδυνο παραβίασης του οικολογικού ορίου των αποθεμάτων της Λίμνης Πλαστήρα κρούει ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Νάνος με κατεπείγουσα επιστολή που απεστάλη στον αρμόδιο Γ. Γραμματέας της Απ. Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας κ. Ν. Ντίτορα και κοινοποίησε σε όλους τους συναρμόδιους τοπικούς φορείς.

Ο κ. Νάνος στην επιστολή του εκφράζει την ανησυχία του ιδίου και των κατοίκων της περιοχής, ζητώντας παράλληλα από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει επιτέλους οριστική λύση στο αρδευτικό πρόβλημα με την ολοκλήρωση των έργων του άνω ρου του Αχελώου.

Μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Δήμαρχος έκανε λόγο για «το ίδιο έργο» στο οποίο η τοπική κοινωνία γίνεται κάθε χρόνο θεατής.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»