Καρδίτσα: Έτοιμο για δημοπράτηση το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου

Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, καθώς η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 1.152.200 ευρώ, ενώ ανάδοχος θα προκύψει με ηλεκτρονικό διαγωνισμό
 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Το έργο

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
– Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες.
-Τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής.
-Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων του κτηρίου με νέα θερμομονωτικά.
-Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού σε διάταξη συστοιχίας και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο τερματικών μονάδων.
-Τοποθέτηση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού, μονάδες VAM με σύστημα αεραγωγών στις δικαστικές αίθουσες και στους κοινόχρηστους διαδρόμους.
-Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
-Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό και
– Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS).