Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου- Γυμνασίου Μαγούλας

Προσωρινό ανάδοχο ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου- Γυμνασίου Μαγούλας.
Ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 51,21%.