Την ένταξη της κατασκευής λιμνοδεξαμενής στην τοπική κοινότητα Μαυρομματίου στα έργα αποκατάστασης του «Ιανού» ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με ομόφωνη απόφαση, καλώντας προς την κατεύθυνση αυτή την ενεργοποίηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Κράτους και της περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι να αρδεύονται τα κτήματα της κοινότητας, διότι όπως τονίστηκε στη συζήτηση του θέματος, μετά και την αποκατάσταση των ζημιών που επέφερε ο «Ιανός» θα πρέπει να αποκατασταθεί και μια δέσμευση της πολιτείας απέναντι στους κατοίκους του Μαυρομματίου.

Στην εισήγησή του θέματος τονίστηκε μεταξύ αλλων: «Λόγο των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου, αποκόπηκε διακλάδωση του ποταμού από την οποία δημιουργούνταν ρέμα που διέσχιζε το Μαυρομμάτι και αρδεύονταν τα κτήματα.

Επειδή δεν υπήρξε μελέτη για αυτή την αποκατάσταση, ζητούμε:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»