Καθηγητές από τα ΑΕΙ της Καρδίτσας στις πρώτες θέσεις του Παν. Θεσσαλίας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ

Eνδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στη διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού έργου των καθηγητών ΑΕΙ της χώρας μας, όπως βεβαίως και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξάγονται με βάση πρόσφατη έρευνα της εταιρείας AD Scientific Index.

Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται πρωτίστως στον λεγόμενο δείκτη επιστημονικής ποιότητας h (στα αγγλικά: h index).

Αυτός είναι ένας αριθμητικός παράγοντας που στοχεύει στη μέτρηση της ποιότητας των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων ενός επιστήμονα. Ονομάζεται και δείκτης Χιρς (Hirsch index), από το επώνυμο του επιστήμονα που αρχικά πρότεινε τη χρήση του.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα