Κενά σποροπαραγωγής βάμβακος, απώλειες και για το σκληρό φέτος

Με πολλές αβεβαιότητες ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος, καθώς, εκτός από τις συνθήκες αγοράς των αγροτικών προϊόντων που παραμένουν ρευστές, μια ακόμα παράμετρος που προστίθεται φέτος έχει να κάνει με την κάλυψη των αναγκών σε πιστοποιημένο σπόρο, ειδικά στο βαμβάκι, όπου οι ζημιές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία ήταν μεγάλες και τα κενά που δημιουργούνται μεγάλα.

Την ίδια στιγμή, κανείς δεν μπορεί να δώσει έστω και κατά προσέγγιση την κατανομή των στρεμμάτων για τη νέα χρονιά στις εκτατικές καλλιέργειες. Για το σκληρό π.χ. η φθινοπωρινή σπορά σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας θα είναι δύσκολη ακόμα και εκεί που τα νερά έχουν τραβηχτεί αρκετά νωρίς, καθώς παραμένουν στο έδαφος οι υγρασίες. Πιθανή περαιτέρω καθυστέρηση, ειδικά αν ο καιρός δεν εξελιχθεί ευνοϊκά τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, θα στερήσει εκτάσεις από τα σιτηρά και ενδεχομένως να ευνοήσει τελικά την επιλογή της βαμβακοκαλλιέργειας, ακόμα και από αγρότες οι οποίοι μέχρι τώρα την αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών