Σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς θέλει να μετατρέψει το Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας, η Δημοτική Αρχή Παλαμά

Τη μετατροπή του υφιστάμενου Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς προωθεί ο Δήμος Παλαμά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά ενέκρινε την Πέμπτη την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα Leader 2014-2020 του Νομού Καρδίτσας.

Ο σχεδιασμός του Έργου βασίζεται στην αρχή της ορθής και πλήρους αξιοποίησης του υφιστάμενου Λαογραφικού Εκθετηρίου στην Ιτέα, που αποτελεί μια σημαντική υποδομή του Δήμου, είναι πλούσιο σε εκθέματα και σημείο επαφής για την τοπική κοινωνία, με ανάδειξή του σε ένα κέντρο πολιτισμού για το Δήμο Παλαμά, που θα στηρίζει και προβάλει την ιστορία του τόπου.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και αποτελείται από επιμέρους Υποέργα.

Σκοπός
Το έργο σκοπεύει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Λαογραφικού Εκθετηρίου Ιτέας σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά, μέσα από μια σειρά ήπιων παρεμβάσεων, αξιοποίησης του υπάρχοντος εκθεσιακού υλικού, συμπλήρωσης και αναβάθμισης προβολής με σύγχρονα μέσα.

Στοχεύει στην σύγχρονη επιστημονικά και τεχνολογικά προσέγγιση και απόδοση της ιστορίας που διαθέτει και προβάλει το υφιστάμενο Λαογραφικό Εκθετήριο Ιτέας, τον εμπλουτισμό της σε στοχευμένες θεματικές ενότητες όπως είναι οι αγροτικές εργασίες σε προϊόντα κύριας ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής στα προηγούμενα χρόνια (βαμβάκι κ.α.), και παροχής οργανωμένης μόνιμης έκθεσης και διαδραστικών εμπειριών στους επισκέπτες.

Συνοπτικά, στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου πολιτισμού πολλαπλής λειτουργικότητας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου, που θα απευθύνεται στους κατοίκους του Δήμου και ευρύτερης περιοχής.

Αναφέρεται ότι οι σύγχρονες «εκθέσεις» όπως αυτή που προτείνεται να δημιουργηθεί από τον Δήμο Παλαμά στο χώρο του σημερινού λαογραφικού Εκθετηρίου Ιτέας , στοχεύουν στη συναισθηματική και νοητική ενεργοποίηση των επισκεπτών ή και συμμετεχόντων σε ένα διαδραστικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω της αυθεντικότητας της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρώπινων ιστοριών που κουβαλούν. Η ενσωμάτωση της βιωματικής εμπειρίας, αποτελεί τη βάση σχεδιασμού για το Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς που δημιουργεί ο Δήμος Παλαμά μέσω του προτεινόμενου Έργου.

Υποέργα

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των χώρων και εξοπλισμού του όπου απαιτείται, η συμπλήρωση εξοπλισμού, η επανατοποθέτηση των εκθεμάτων, η σήμανση, η δημιουργία εποπτικού υλικού συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού, η πρόβλεψη υλοποίησης διαδραστικών δραστηριοτήτων επισκεπτών με στόχο την βελτιστοποίηση λειτουργίας του χώρου, ως ένα Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά.

Το Έργο δομείται από Υποέργα ως ακολούθως :

-«Εργασίες αναβάθμισης Εκθεσιακού χώρου Ιτέας, για τη λειτουργία ως Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά», με προϋπολογισμό 90.000 ευρώ.

Αφορά στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο και περιβάλλοντα χώρου του, καθώς και βασικό εξοπλισμό που θα κατασκευαστεί και εγκατασταθεί μόνιμα στο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες εκσυγχρονισμού χώρων τουαλετών, σκίαστρα σε ορισμένα ανοίγματα/φεγγίτες, αποκαταστάσεις τοιχοποιιών – επιχρισμάτων, εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές, συναγερμός, κ.α.

– «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την οργάνωση λειτουργίας του Λαογραφικού Εκθεσιακού χώρου Ιτέας, ως Κέντρου Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά», με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ

Αφορά στην παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση των εκθεμάτων που διατίθενται, τον τρόπο και μεθόδους παρουσίασης αυτών στον εκθεσιακό χώρο, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει πολυδιάστατα και διαδραστικά, προβάλλοντας στους επισκέπτες του μέσω των εκθεμάτων αλλά και εποπτικού υλικού, την ιστορία του τόπου και την αγροτική κληρονομιά της περιοχής, με ανάδειξη της βέλτιστης λύσης μέσα από εξέταση εναλλακτικών που θα προταθούν από Σύμβουλο Υποστήριξης. Η διάρκεια υλοποίησης προβλέπεται σε 5 μήνες.

– «Παροχή Υπηρεσιών δημιουργίας εποπτικού υλικού στο πλαίσιο αναβάθμισης του Λαογραφικού Εκθεσιακού χώρου Ιτέας, σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά», με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ

– «Παραγωγή έντυπου εποπτικού υλικού και υλικού προβολής του Κέντρου Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά», με προϋπολογισμό 24.8000 ευρώ

– «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά», με προϋπολγοισμό 35.600 ευρώ

Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και προβολής, όπως προκύψουν μετά την έγκριση παραδοτέων 2ου Υποέργου.