Κίνδυνος εγκατάλειψης του κάμπου της Θεσσαλίας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΛΑΤΟΥ

Η τοπική οικονομία έχει ανάγκη από ένα ισχυρό επενδυτικό σοκ για να μπορέσει να επανέλθει μετά τις καταστροφικές θεομηνίες, αλλά και τα συνεχιζόμενα λόγω κλιματικής κρίσης πλήγματα στην αγροτική παραγωγή.

Το επενδυτικό σοκ αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι η πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου της Ολλανδικής HVA να ενοικιάσουν τα χωράφια τους οι αγρότες σε ένα fund που θα αναλάβει την μεταποίηση και προώθηση των προϊόντων τους, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εφάρμοσε σε χώρες του τρίτου κόσμου, όπου κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Αντίθετα η ενθάρρυνση και η ενίσχυση συλλογικών σχημάτων ώστε μέσω του συνεργατισμού οι αγρότες να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα, μοιάζει μονόδρομος και προς την κατεύθυνση αυτή δείχνει να κινείται η κυβέρνηση ενισχύοντας με φορολογικά κίνητρα ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.

Την ίδια ώρα οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι και τα σχέδια τύπου ΟΔΥΘ Α.Ε. που προωθούνται για τον έλεγχο του νερού άρα και της αγροτικής παραγωγής δημιουργούν σκεπτικισμό, ενώ αρκετοί αγρότες εγκαταλείπουν τα χωριά του κάμπου μην μπορώντας να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους μετά τις θεομηνίες.

Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υποβοηθηθούν οι εγχώριες δυνάμεις, να υπάρξει ενθάρρυνση για υγιή συνεταιριστικά σχήματα, να προχωρήσουν ενεργειακές κοινότητες που θα μειώνουν το ενεργειακό κόστος στους αγρότες, να αναπτυχθούν βιομηχανίες τροφίμων που θα καθετοποιούν την παραγωγή και μέσω της συμβολαιακής γεωργίας θα καταστήσουν το θεσσαλικό κάμπο «περιβόλι της Ευρώπης».

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών