•Επιστολή καθηγητών πανεπιστημίου στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Κόκκινη κάρτα» στη χρήση του ξύλου ως υλικό δόμησης σε κατασκευές κοντά σε δάση δείχνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη πυροπροστασία των ακινήτων.

Η πρόβλεψη αυτή έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στις τάξεις των κατασκευαστών αλλά και στην επιστημονική κοινότητα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα