«Κουτσουρεμένο» τσεκ έλαβαν βαμβακοπαραγωγοί στο Ν. Καρδίτσας - Ο δορυφορικός έλεγχος έφερε «κοψίματα»

Περίπου 72.000 περιπτώσεις αγροτών επηρεάστηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την προκαταβολή του «τσεκ» από τα ευρήματα των διασταυρωτικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων και καλλιεργητές σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Ημαθία από τη δοκιμαστική εφαρμογή του monitoring.

Αγρότες που επικοινώνησαν με την εφημερίδα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους κάνοντας λόγο για «μπάχαλο» και μετέφεραν την αναστάτωση που επικρατεί στις τάξεις του παραγωγικού πληθυσμού του Καρδιτσιωτικου κάμπου, καθώς στους τραπεζικούς λογαριασμούς είδαν μικρότερα ποσά από τα αναμενόμενα. Την ίδια ώρα όμως ο ΕΛΓΑ εισέπραξε κανονικά το 70% των ετήσιων εισφορών.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τον διασταυρωτικό, μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2022, ενσωματώθηκαν πλήρως όλα τα ευρήματα του ελέγχου της τηλεπισκόπησης (ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε 253.000 αγροτεμάχια), αλλά και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής του monitoring, που εφαρμόστηκε στις Π.Ε. Καρδίτσας, Τρικάλων και Ημαθίας.

Από τους ανωτέρω ελέγχους εντοπίστηκαν ευρήματα που, ανάλογα με την σοβαρότητα τους, επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα κυριότερα από αυτά τα ευρήματα αφορούν σε:

α) 61.740 παραγωγούς, με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Οι παραγωγοί αυτοί, αν μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών το συνολικό ποσό πληρωμής τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2022.

β) 5.340 παραγωγούς, για τους οποίους υπάρχουν ευρήματα σχετικά με τη μη νόμιμη κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυσης ή εξαιτίας διεξαγωγής ερευνών από άλλες αρμόδιες αρχές για τον ίδιο λόγο ή εξ’ αιτίας εμπλοκής τους σε καταγγελίες σχετικά με την λήψη Εθνικού Αποθέματος με δήλωση εκτάσεων βοσκοτόπων, χωρίς ζώα.

γ) 4.040 παραγωγούς, για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεών τους μεταβίβασης δικαιωμάτων (αφορά περιπτώσεις όπου αναμένεται η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, υφίσταται εμπλοκή σε σύνθετες περιπτώσεις κληρονομιάς, κ.λπ.).

δ) 1.500 παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται. Για τους παραγωγούς αυτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα