Λιγότερα, αλλά διατηρώντας τη μέση αξία τους, θα έρχονται στα χέρια των παραγωγών τα δικαιώματα που τους μεταβιβάζονται οριστικά ή τους μισθώνονται χωρίς να συνοδεύονται από επιλέξιμη γη.

Αυτός είναι ο νέος τρόπος που θα υπολογίζεται η παρακράτηση 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος, που μέχρι και φέτος, αφαιρούσε από την αξία των δικαιωμάτων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα