Ένα επιλογής υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση «Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού», για την αναγνώριση ξύλου, διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού από τον καθηγητή Γιώργο Μαντάνη, κατά το χειμερινό εξάμηνο Α.Ε. 2022-2023.

Είναι ένα «εργαστηριακό» μάθημα το οποίο χωρίζεται σε τρεις διακριτές ενότητες (προέλευση – ονοματολογία – ταυτοποίηση). Το έχουν επιλέξει 9 φοιτητές του εν λόγω τμήματος, οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν για ειδικές γνώσεις της δομής και της μικροδομής του ξύλου και να εξειδικευτούν σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.

Η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος γίνεται τρεις ώρες κάθε εβδομάδα. Σημειωτέον, η αναγνώριση ξύλου (wood identification) ως κλάδος της επιστήμης ξύλου δεν έχει μόνο επιστημονική σημασία, μπορεί συνάμα ή ανεξάρτητα να έχει εμπορική ή οικονομική σημασία, ιστορική σημασία σε επιστήμες όπως π.χ. αρχαιολογία, παλαιοντολογία και δενδροκλιματολογία, ή τεχνική σημασία για συντηρητές ξύλου (λ.χ. παλιά έπιπλα, τέμπλα κ.α.).

Στο Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου σχεδόν όλη η «ομάδα» με τον
καθηγητή Γιώργο Μαντάνη, σε άσκηση ξυλογνωσίας με μακροσκοπική παρατήρηση

Επίσης προφανώς έχει τεχνική σημασία και σπουδαιότητα για μηχανικούς (πολιτικούς – αρχιτέκτονες), τεχνολόγους ή/και σχεδιαστές που χρησιμοποιούν το ξύλο ως δομικό, κατασκευαστικό ή/και διακοσμητικό υλικό.

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται αρχικά η δομή του ξύλου, τα ανατομικά στοιχεία του, και στη συνέχεια υπάρχει εξάσκηση των φοιτητών με μακροσκοπική παρατήρηση και σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Στη συνέχεια, σε προχωρημένο επίπεδο, δίνεται έμφαση στα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα των ειδών (περίπου 50 ειδών) και οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογισμικό πρόγραμμα, InsideWood.

Επίσης παρέχονται πολλά στοιχεία και πληροφορίες για την ελληνική αγορά, που σχετίζονται με το μάθημα (βλ. ονοματολογία) και αναλύονται μελέτες περίπτωσης και πραγματογνωμοσύνες που έχουν εκπονηθεί από την ερευνητική ομάδα του κ. Γ. Μαντάνη τα έτη 2002-2022.

Οι διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://mantanis.users.uth.gr/Anagnwrisi-Xylou.pdf