Μαθητές της Καρδίτσας και των Τρικάλων συμμετέχουν σε έρευνα για τα πλαστικά

Τα πλαστικά απόβλητα μολύνουν όλο και περισσότερο τους ωκεανούς και σύμφωνα με υπολογισμούς έως το 2050 οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά απόβλητα απ’ ό,τι ψάρια.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια τόνους πλαστικών υπάρχουν σήμερα στους ωκεανούς μας. Το πρόβλημα ξεκινά από τη στεριά όπου απορρίπτονται κάποια εκατομμύρια τόνοι πλαστικών ετήσια, κα μεταφέρονται στις θάλασσες

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα