Μέσα στο Σεπτέµβριο φιλοδοξούν να στείλουν τον φάκελο τροποποίησης της νέας ΚΑΠ οι αρµόδιες αρχές, ωστόσο ο επαναϋπολογισµός των ενισχύσεων στα βοσκοτόπια που είχε προκηρύξει το ΥΠΑΑΤ δεν πρόκειται να ταξιδέψει κι αυτός στις Βρυξέλλες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η µελέτη ναι µεν έχει ανατεθεί, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόµη, καθώς αναµένεται από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκαθαρίσει τι µέλλει γενέσθαι µε την προσθήκη των επιπλέον επιλέξιµων βοσκοτόπων. 

Αυτό το νούµερο θα καθορίσει αφενός τη νέα µοναδιαία αξία δικαιωµάτων στα βοσκοτόπια (ελαφρώς χαµηλότερα θα διαµορφωθεί τελικώς) αλλά και τα νέα όρια για τη λήψη της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την αναδιανεµητική, προβλέπεται αύξηση των ορίων (σήµερα είναι έως 170 στρέµµατα η επιλεξιµότητα) καθώς οι κτηνοτρόφοι πρόκειται να λάβουν περισσότερα στρέµµατα. Προφανώς, το γεγονός αυτό συνδέεται και από τη µη υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ούτε του χρόνου, δηλαδή από το ΟΣ∆Ε του 2024, να ισχύσουν οι αλλαγές αυτές αλλά να πάνε για το 2025.

Υπενθυµίζεται ότι η µελέτη θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση των αποτελεσµάτων των υπολογισµών, µε βάση την αύξηση των εκτάσεων των βοσκοτόπων εξαιτίας των πρόσθετων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων, που αφορούν:

α) στις µέσες µοναδιαίες αξίες των δικαιωµάτων στις 3 Αγρονοµικές Περιφέρειες, για την εφαρµογή της εσωτερικής σύγκλισης,

β) στο κατώτερο και ανώτατο όριο (σε επιλέξιµη έκταση), της διανοµής συµπληρωµατικής στήριξης του αναδιανεµητικού εισοδήµατος για τη βιωσιµότητα και της αναδιανεµητικής στήριξης/εκτάριο,

γ) στο µέγιστο αριθµό επιλέξιµων εκταρίων/ εκµετάλλευση-δικαιούχο και την ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Αναθεώρηση των ποσών eco-schemes µε αύξηση των πριµ

Όσον αφορά τα eco-schemes πληροφορίες αναφέρουν πως σχεδιάζεται η αναθεώρηση των ποσών ενίσχυσης προς τα πάνω κάτι που θα περιλαµβάνεται εκτός απροόπτου στο φάκελο τροποποίησης της νέας ΚΑΠ. Τα ποσά που έχουν υπολογιστεί για φέτος είναι βάση τα όσα ίσχυαν το 2019 για τις τιµές στις εισροές οι οποίες προφανώς δεν έχουν καµία σχέση µε αυτές που ισχύουν σήµερα. Η αναθεώρηση των ποσών αναµένεται να βοηθήσει και στην απορροφητικότητα των ενισχύσων eco-schemes. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδοµένα για να καταλάβει κάποιος που βρίσκεται η χώρα µας σχετικά µε αυτό το ζήτηµα µε τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε να συνεχίζονται (χωρίς ποινή) έως και τις 11 Σεπτεµβρίου 2023. Κάποιες άλλες µεγάλες αλλαγές δεν προβλέπονται σχετικά µε τα καθεστώτα άµεσης ενίσχυσης.

Στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης η κύρια αλλαγή που προβλέπεται αφορά τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου (βλ. σελ. 16-17). Για τα τοµεακά προγράµµατα το ΥΠΑΑΤ έχει στα χέρια του κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά µε αυτά των οπωροκηπευτικών αλλά και των ΟΕΦ και µένει να φανεί ποιες από αυτές θα προχωρήσουν.

Αλλαγές µόνο στα βοοειδή

Ο φάκελος τροποποίησης της ΚΑΠ αναµένεται να περιλαµβάνει ορισµένες αλλαγές που θα αφορούν και τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Τα ποσά θα µείνουν σταθερά σύµφωνα µε πληροφορίες όπως και τα προϊόντα προς ενίσχυση, ενώ ορισµένες αλλαγές ως προς τον πιστοποιηµένο σπόρο στο ρύζι δύσκολα θα περάσουν. Πάντως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης δεν έδωσε απάντηση σε σχετική ερώτηση επί του θέµατος από τη συνάντηση που είχε µε εκπροσώπους της ∆ιεπαγγελµατικής Ρυζιού, λέγοντας πως «δεν θα πάρουµε θέση σήµερα, ούτε θα απαντήσουµε για το θέµα αυτό».

Από εκεί και πέρα φαίνεται πως δροµολογούνται και κάποιες αλλαγές στη συνδεδεµένη των βοοειδών. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να αφορούν τις ηλικίες των µοσχαριών προς σφαγή που επιδοτούνται κι αυτό γιατί ουσιαστικά όπως έχουν διαµορφωθεί τα µέτρα ενίσχυσης µένουν ακάλυπτα
τα µοσχάρια 13 µηνών. Συγκεκριµένα, το Μέτρο Β αφορά την ενίσχυση των µοσχαριών που πηγαίνουν προς σφαγή τα οποία είναι 11-12 µηνών και το Μέτρο Γ αφορά τα µοσχάρια 14 µηνών έως 2 ετών που πηγαίνουν για σφαγή, με ορισμένους παχυντές να προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουν.

Πηγή : agronews