• Στο δημοτικό συμβούλιο συζητείται σήμερα το θέμα

Περίπου 30 εκτιμάται ότι θα είναι τα σπίτια που θα διατεθούν για τη στέγαση ευάλωτων νέων, ηλικίας 25-39 ετών στην Καρδίτσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλυψη» η εφαρμογή του οποίου αρχίζει σύντομα.

Όπως είναι γνωστό για το πρόγραμμα θα αξιοποιηθούν σπίτια που χρησιμοποιήθηκαν για τη φιλοξενία προσφύγων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία». Αυτά τα σπίτια στην Καρδίτσα ήταν 80, όμως δεν είναι όλα πλέον διαθέσιμα για να συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα.

Έτσι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως της ΑΝΚΑ που είναι και ο διαχειριστής φορέας, κ ποια από αυτά τα σπίτια είναι μισθωμένα, κάποια δεν πληρούν τις προδιαγραφές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενώ κάποια άλλα-περίπου-10- χρησιμοποιούνται ήδη για το πρόγραμμα φιλοξενίας αστέγων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών