•Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι βαμβακοπαραγωγοί στους Νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων και Ημαθίας από φέτος θα δουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2022 να διασταυρώνονται με δορυφορικές φωτογραφίες οι οποίες θα επισημαίνουν τυχόν ασυμφωνίες ως προς την εικόνα και τη δήλωση, υποχρεώνοντας του αγρότες σε διορθωτικές πράξεις προκειμένου να λάβουν την ειδική ενίσχυση βάμβακος 2022, που πιστώνεται το 2023.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα