Το θέμα της αλλαγής του ΒΙ.ΠΕ. σε Επιχειρηματικό πάρκο τέθηκε επί τάπητος στη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, κατά την οποία συζητήθηκαν μεταξύ των μελών του Δ.Σ. όλες οι προοπτικές που χρήζουν αξιοποίησης για το επιχειρείν του Νομού.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών