Με στόχο την καλύτερη δυνατή προσέλευση...

Οι διοργανωτές της Λευκής Νύχτας ευελπιστούν ότι ο θεσμός θα προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Θεσσαλία.

Σίγουρα ως γεγονός είναι μοναδικό, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί συγχρόνως σε κάποια άλλη περιοχή της Θεσσαλίας παρά μόνο στη Καρδίτσα. Η πόλη θα είναι σε θέση να αναδείξει την τοπική αγορά. Συγχρόνως, μέσα από την παρουσία μουσικών σχημάτων για κάθε γούστο κατά τη Λευκή Νύχτα, γίνεται μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του θεσμού.
Δ.Γ.