Με θέματα ανοιχτά, πρώτες μέρες Ιουλίου οδηγείται η πληρωμή σε συνδεδεμένες, τσεκ και βιολογικά 2023

Στην τελευταία στροφή πριν την επιβεβληµένη από τις Βρυξέλλες εξόφληση των άµεσων ενισχύσεων του έτους 2023 και τα πράγµατα παραµένουν ρευστά. Οι αλλαγές στην ηγεσία της πλατείας Βάθη µπορεί να αποτελέσουν την αρχή της διευθέτησης των πολλών ανοικτών ζητηµάτων που υπάρχουν στον αγροτικό τοµέα, ωστόσο σε αυτή τη φάση σίγουρα δεν διευκολύνουν το κοµµάτι των πληρωµών που εκκρεµεί.

Οι κοινοτικοί κανονισµοί είναι σαφείς και απαρέγκλιτοι, που σηµαίνει ότι αν η εξόφληση δεν γίνει µέχρι τις 30 Ιουνίου θα επιβληθούν καταλογισµοί στη χώρα µας. Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι αφενός πόσα από τα 230 εκατ. ευρώ που περιµένει ο αγροτικός κόσµος θα πιστωθούν και αφετέρου πότε.

Όσον αφορά τους χρόνους, αυτό που είναι σίγουρο – όπως άλλωστε συµβαίνει κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια- οι πληρωµές θα «γραφτούν» στο σύστηµα ότι έγιναν το αργότερο µέχρι την Κυριακή 30 του µήνα, ωστόσο επί τοις ουσίας αγρότες και κτηνοτρόφοι θα µπορέσουν να προχωρήσουν σε αναλήψεις από τις αρχές του Ιουλίου, χωρίς τίποτα ακόµα να είναι σίγουρο.

Από την άλλη πλευρά, σχετικά µε το τι θα πληρωθεί, όλα είναι στον αέρα. Τα δεδοµένα έχουν ως εξής: Οι έλεγχοι ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν καν αρχίσει. Επίσης, ακόµα δεν έχει ανοίξει η διαδικασία  των ενστάσεων στα eco-schemes, για να ακολουθήσουν οι διορθώσεις και κατ’ επέκταση η πληρωµή όσων παραγωγών δικαιωθούν. Μεγάλο ζήτηµα συνεχίζουν να αποτελούν οι βοσκότοποι και όσες ενισχύσεις συνδέονται µε βοσκήσιµες εκτάσεις. Σηµειωτέον δεν έχει καν αποφασιστεί αρµοδίως πως θα διευθετηθεί το θέµα µε όσους δήλωσαν βοσκότοπο χωρίς ζώα και ό,τι αυτό σηµαίνει για τη βασική ενίσχυση και το Εθνικό Απόθεµα.

Στο δια ταύτα, οι επιλογές των αρµοδίων επί των πληρωµών είναι δύο: Είτε να πληρωθούν µόνο τα εύκολα, δηλαδή συνδεδεµένες, Βιολογικά και ό,τι «γίνεται» από τη βασική ενίσχυση, είτε να γίνει µια πληρωµή για όλα χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται µε ακρίβεια, αλλά απλά για να µην προκαλέσει νέες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσµο και να διευκολύνει τη ρευστότητα στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις που την έχουν ανάγκη.

Από τον πλευρά του, βέβαια, ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών πριν λίγες µέρες κατά την τελετή παραλαβής παράδοσης στην πλατεία Βάθη δήλωσε στην Agrenda ότι «δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα µε την εξόφληση των άµεσων ενισχύσεων του έτους 2023, µέχρι το τέλος του Ιουνίου». Στο ίδιο µοτίβο και η ανακοίνωση των εργαζοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε αφορµή την απόφαση της αρµόδιας Αρχής ∆ιαπίστευσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να εντάξει τον οργανισµό σε επιτήρηση, τονίζουν ότι  «οι πληρωµές στους αγρότες της χώρας θα συνεχίζονται σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα».

Για Αύγουστο αιτήµατα άρσης επικάλυψης

Για αργότερα και δη για τον Αύγουστο θα µείνουν σίγουρα όσοι παραγωγοί θα προχωρήσουν µέχρι τις 28 Ιουνίου σε αιτήµατα άρσης επικάλυψης, σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες θα τα εξετάσουν προκειµένου να τα εγκρίνουν ή να τα απορρίψουν µέχρι τις 31 Ιουλίου. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «τα αιτήµατα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των αγροτεµαχίων».

Πηγή: agronews