«Μικρότερο χρονικό διάστημα απαιτεί η κατασκευή ενός κτιρίου, από τη λήψη οικοδομικής άδειας, αν τελικά εκδοθεί». Με τη φράση αυτή συμπολίτης τοπογράφος μηχανικός περιγράφει το πολλαπλό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στο Ν. Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να γίνεται μετ΄ εμποδίων η έκδοση των οικοδομικών αδειών από την πολεοδομία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή του Δήμου Παλαμά δεν έχει εκδοθεί καμία οικοδομική άδεια την τελευταία τριετία. Όπως σημειώνει μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Δήμαρχος Παλαμά, που είναι και πτυχιούχος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, το πρόβλημα είναι μεγάλο στην περιοχή και παρά το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει δημότες και μηχανικοί για την ανέγερση κτισμάτων, δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια εδώ τρία χρόνια.

Το πρόβλημα πηγάζει από τις αναντιστοιχίες που καταγράφονται στις σημερινές συντεταγμένες, με τα προ100ετίας σχέδια διανομής και τα αναθεωρημένα σχέδια πόλης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο κ. Βασίλης Ελευθερίου δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Λ. Πλαστήρα, πρόεδρος του Παραρτήματος Καρδίτσας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και μέλος της ΝΕ Καρδίτσας του ΤΕΕ, το πρόβλημα είναι πολλαπλό.

Οι σημερινές συντεταγμένες στα σχέδια που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι και προκύπτουν με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (διάφορος κλπ), δεν συμπίπτουν με τα σχέδια διανομής που είχαν καταρτιστεί τις δεκαετίες του ’20 και ’30 που είχαν γίνει με τα μέσα και τις μεθόδους της εποχής. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται κυρίως στα χωριά, ενώ σε ότι αφορά την Καρδίτσα, καταγράφεται αναντιστοιχία με τις ρυμοτομικές γραμμές που είχαν εγκριθεί από το αναθεωρημένο σχέδιο πόλης του 1994.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκοδση του Νέου Αγώνα