Έληξαν και επίσημα στις 7 Δεκεμβρίου τα συμβόλαια Δεκεμβρίου στο χρηματιστήριο βάμβακος της Νέας Υόρκης, σε μια πτωτική συνεδρίαση η οποία έγραψε απώλειες 3,26% στη διεθνή τιμή, κάτι που μεταφράζεται σε μια τιμή για το ελληνικό σύσπορο στην περιοχή των 70 λεπτών το κιλό.

Πέρα από τη λήξη των συμβολαίων Δεκεμβρίου, πλησιάζει και η καταληκτική ημερομηνία για φιξάρισμα τιμής στις ποσότητες σύσπορου που έχουν παραδώσει οι Έλληνες παραγωγοί στα εκκοκκιστήρια. Εν προκειμένω, οι εκκοκκιστές έχουν δώσει προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, προκειμένου να κλείσουν την τιμή για το βαμβάκι.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα