Μέχρι 30 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, σε 10 ΚΥΔ στο Νομό Καρδίτσας

    Κάθε χρόνο η προθεσμία που έχουν – τυπικά – οι Ευρωπαίοι αγρότες για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους για ενίσχυση από την Κοινή Αγροτική Πολιτική ήταν η 15η Μαΐου. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν πάντα και για διάφορους λόγους, η Ε.Ε. έδινε παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου.

    Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενίσχυσης – η διαδικασία αυτή ισχύει από την ΚΑΠ του 2007 – η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ που κάνουν οι Έλληνες αγρότες για να λάβουν τις επιδοτήσεις, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου κι αυτό διότι το σύστημα των δηλώσεων (που φέτος μεταφέρθηκε στο gov.gr) κατέγραψε αρχικά πολλά προβλήματα ενώ συνεχίζει να σημειώνει δυσλειτουργίες.

    Nα θυμίσουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων γίνεται σε 10 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στο Ν. Καρδίτσας. Πιο συγκεκριμένα, με τροποποιητική απόφαση που πήρε ΦΕΚ, το ΥΠΑΑΤ φέρνει νέα αλλαγή στον ορισμό του ενεργού αγρότη, ενώ δίνει παράταση έως τις 30 Ιουνίου για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης έτος 2022.

    Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.