Από 15% – 20% στην καλύτερη περίπτωση, μέχρι 35% – 40% στη χειρότερη, θα μειωθούν οι βροχοπτώσεις στον Θεσσαλικό κάμπο την επόμενη 30ετία με ότι αυτό συνεπάγεται για το υδατικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την επάρκεια νερού για τον πρωτογενή τομέα.

Τα δεδομένα του ερευνητικού προγράμματος Rexus που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης στην αίθουσα του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ στην Λάρισα δείχνουν ότι οι προοπτικές για το περιβάλλον και τον αγροτικό τομέα δεν είναι καλές και ως εκ τούτου απαιτούνται νέες στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος και το κυριότερο έργα που θα θωρακίσουν το υδατικό ισοζύγιο, περιοχών που δοκιμάζονται, όπως η Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», δρ. Ανδρέας Παναγόπουλος χαρακτήρισε ως μονόδρομο την επίλυση της εξίσωσης που αφορά το νερό, την ενέργεια, το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση, προκειμένου να αποφευχθούν τα μελλοντικά αδιέξοδα.

Ο κ. Παναγόπουλος αναγνώρισε ότι η Θεσσαλία παρουσιάζει βελτιωμένα επίπεδα αναφορικά με την κατανάλωση του αρδευτικού νερού σε σχέση με την προηγούμενη 20ετία. Ωστόσο, ακόμη και το μετριοπαθές σενάριο προβλέπει μείωση των υδατικών αποθεμάτων περισσότερο στη Νοτιοανατολική Θεσσαλία και λιγότερο στην Δυτική Θεσσαλία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»