Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά μόνο για το 2019 προβλέπει η διάταξη που ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από τη Βουλή και η οποία περιορίζει μερικώς τις επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες μικρών περιουσιών. Ωστόσο, ουδείς από τους φορολογουμένους μπορεί να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσει το επόμενο έτος, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον μαθηματικό τύπο προκειμένου κάθε φορολογούμενος να γνωρίζει την έκπτωση που θα έχει.

Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου είναι μέχρι 60.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό 30%. Στην περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας συνολικά υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό, το ποσό της μείωσης κατά 30% μειώνεται κατά 70 λεπτά του ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Οσοι εμπλέκονται με τον χώρο της κτηματαγοράς αλλά και οι λογιστές αδυνατούν να κατανοήσουν τη διάταξη και συγκεκριμένα πώς απομειώνεται το ποσοστό της έκπτωσης για τις περιουσίες άνω των 60.000 ευρώ.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, 3,488 εκατομμύρια ιδιοκτήτες με ατομικές περιουσίες έως 60.000 ευρώ θα ωφεληθούν με 55 ευρώ κατά μέσον όρο, ενώ για τους φορολογουμένους με ακίνητη περιουσία μεγαλύτερης αξίας οι μειώσεις περιορίζονται, ενώ μηδενίζονται για περιουσίες 200.000 ευρώ.

Δεν αποκλείεται, πάντως, οι μειώσεις να ακυρωθούν ακόμη και για τους έχοντες μικρή περιουσία καθώς το 2019 αλλά και το 2020 αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στους πιστωτές της χώρας να αναπροσαρμόσει σταδιακά τις αντικειμενικές αξίες σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της εναπομείνασας διαφοράς με τις εμπορικές αξίες το 2019 και να τις ευθυγραμμίσει πλήρως το 2020. Αυτό σημαίνει ότι και τα επόμενα δύο χρόνια θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές και στον ΕΝΦΙΑ.

• Η μείωση που ψηφίστηκε αφορά μόνο το 2019 και μόνο τον κύριο φόρο. Δηλαδή το 2020 οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με το 2018, δηλαδή χωρίς την έκπτωση. Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα μειωθεί περαιτέρω ο ΕΝΦΙΑ και το 2020. Βέβαια, εάν ήθελε θα μπορούσε να προνομοθετήσει, όπως για παράδειγμα έκανε με τις επιχειρήσεις, όπου αποφάσισε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο έως και το 2022. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν το έπραξε γεννάει πολλά ερωτήματα, κυρίως εάν πρόκειται για μία υπόσχεση η οποία μάλιστα δεν έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές της χώρας

• Οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόζονται τόσο το 2019 όσο και το 2020, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε ανατροπές. Ποιος θα είναι κερδισμένος και ποιος χαμένος θα φανεί από το πόσο θα αυξηθούν οι τιμές ζώνης. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, οι μειώσεις να απορροφηθούν πλήρως.