Μελέτη για τη χαρτογράφηση των ρεμάτων στη Θεσσαλία

Την απευθείας ανάθεση της μελέτης που αφορά τη χαρτογράφηση ρεμάτων ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε η εισηγήτρια του θέματος «το προϊόν της χαρτογράφησης των ρεμάτων και ποταμών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να είναι δυνατή η εποπτεία του δικτύου, η συντήρηση και η αστυνόμευσή του, καθώς και ο προγραμματισμός και η διαχείριση έργων που σχετίζονται με την λειτουργία του, την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τον σχεδιασμό δράσεων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
Η εν λόγω μελέτη έχει ως αντικείμενο τη μελέτη χαρτογράφησης των ρεμάτων και των ποταμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για να χαρτογραφηθεί, να αναλυθεί και να αποτυπωθεί το υδρογραφικό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας Θεσσαλίας».