Μη μεταβολή των δημοτικών τελών εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου

Αμετάβλητα θα εισηγηθεί να παραμείνουν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 , η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου στην επερχόμενη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε κατά πλειοψηφία την απόφαση να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής και να παραμείνουν τα τέλη όπως καθορίστηκαν με την αριθ. 68/2015 (ΑΔΑ:ΩΩΟ5ΩΚΕ4ΦΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο σύμβουλος κ. Ρέππας Στέργιος διαφώνησε και πρότεινε τη μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.