Μηχανήματα επιχειρούν για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των αναχωμάτων

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

φωτο αρχείου

Συνεχίζονται από τηνΠεριφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Π.Ε.
Καρδίτσας καθώς και επεμβάσεις για την αποκατάσταση αναχωμάτων και για τον καθαρισμό ποταμών.

Συγκεκριμένα μηχανήματα επιχειρούν στην ε.ο. Καρδίτσα – Τρίκαλα όπου γίνεται καθαρισμός και διαγράμμιση της οδού καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα τμήματα Αμάραντο-ΣαραντάποροΝεράιδα, Μητρόπολη-Μορφοβούνι, Κέδρος – Λουτρά Σμοκόβου και στις θέσεις Ανθηρό και Καροπλέσι.

Το Σάββατο, εργασίες πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αργιθέα στο τμήμα Πετρωτό-Καλή Κώμη, στη θέση Φανάρι και στην Ανατολική Αργιθέα στην Ι.Μ. Σπηλιάς. Εργασίες για την αποκατάσταση αναχωμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη στον ποταμό Καλέντζη στην περιοχή Μακρυχώρι και στον ποταμό Ιταλικό στην περιοχή του Βλοχού και της Μεταμόρφωσης. Καθαρισμοί γίνονται στον ποταμό Καράμπαλη στη θέση Μαύρικα και στον Βουβουλίνα στη θέση Παλαιοχώρι.