Στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στον κόμβο των νέων εργατικών μετά το νοσοκομείο τα χόρτα έχουν μεγαλώσει και ήδη καταλαμβάνουν ένα μέρος του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι  πεζοί και κυρίως τα παιδιά, να δυσκολεύονται να περπατήσουν πάνω σε αυτό.

Το τμήμα πρασίνου ας προχωρήσει στις απαραίτητες κοπές.

Τ.Σ.