Να ρυθμίσει τον φωτισμό η ΔΕΗ

Άμεσα θα πρέπει να μεριμνήσει η ΔΕΗ για την ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας του δημόσιου οδοφωτισμού στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας.

Σε αρκετά σημεία τα φωτιστικά σώματα παραμένουν αναμμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που σημαίνει ότι προφανως το δίκτυο έχει απορρυθμιστεί.

Για το θέμα, μας μετέφεραν τα παράπονά τους και δημότες της Καρδίτσας. Απευθύνθηκε στο Δήμο Καρδίτσας, απ’ όπου και ενημερωθήκαμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει δύο φορές δηλώσει τη σχετική βλάβη τις τελευταίες ημέρες στη ΔΕΗ, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μάλιστα αν δεν γίνουν σύντομα οι σχετικές ρυθμίσεις θα προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες για την κάλυψη του περιττού κόστους που προκύπτει…
Κ.Π.