Αυτό που συμβαίνει με τα προγράμματα αγροδιατροφής του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχει ξαναγίνει. Το κάθε πρόγραμμα υπόκειται σε 4 αναβολές για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, με διάφορες δικαιολογίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, που τα υλοποιεί.

Το υποέργο για τη «Γενετική Βελτίωση Ζώων», όμως, έσπασε ρεκόρ: Αναβλήθηκε για πέμπτη φορά.

1η αναβολή: Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

2η αναβολή: Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 27/09/2022, ώρα 12:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 08/11/2022, ώρα 12:00 μ.μ..

3η αναβολή: Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την 12η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ.

4η αναβολή: Μετατίθεται για την 9η Νοεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ.

5η αναβολή: Μετατέθηκε εκ νέου για την Τετάρτη 7η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ.

Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης της δράσης “Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Γενετική Βελτίωση Ζώων για την Τετάρτη 7η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ.

Η μετάθεση γίνεται προκείμενου να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης στον οδηγό του προγράμματος προτάσεων ενδιαφερόμενων φορέων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση του έργου.