Νέα γέφυρα στον ποταμό Καριτσιώτη στο τμήμα από Μπελοκομίτη έως Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 1.350.000 ευρώ που οδηγεί στη δημοπράτηση έργου για την κατασκευή γέφυρας μήκους 58 μ. και ανοίγματος 10,5μ.

Το έργο

To έργο περιλαμβάνει:

α) διευθέτηση της κοίτης του ποταμού σε μήκος περίπου 95 μ. πέριξ της γέφυρας.

β)επένδυση του πυθμένα και των πρανών με συρματοκιβώτια.

γ) κατασκευή αναβαθμών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»