Συνδυασμό προκλήσεων, τόσο λόγω της αστάθειας της αγοράς και της κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας, όσο και λόγω των σημαντικών πιέσεων που καταγράφηκαν στις τιμές των πρώτων υλών, αντιμετώπισε το 2021 η Μέλισσα Κίκιζας.

Άμεση συνέπεια ήταν, όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της περασμένης χρονιάς που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, να μειωθεί σημαντικά η κερδοφορία της ιστορικής εταιρείας, λόγω της επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής από τις συνδυασμένες αυξήσεις των σιτηρών καθώς και των υλικών συσκευασίας, της ενέργειας και των λοιπών συντελεστών παραγωγής. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου και της εταιρείας ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 2020, ενώ τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στις 729.490 ευρώ για τον όμιλο (από 5,088 εκατ. ευρώ το 2020) και για την εταιρεία στις 899.554 ευρώ (από 4,261 εκατ. ευρώ το 2020).

Για το 2021 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 77,9 εκατ. ευρώ και της εταιρείας στα 71,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το 2020 κατά περίπου 5,4% και 2,2% αντίστοιχα, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των πωλήσεων που αντιστάθμισε τη μείωση του όγκου σε σχέση με το υψηλό του 2020 που είχε επηρεαστεί από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας.

Το κόστος από τη μεταβολή αποθεμάτων – αναλώσεις υλών και υλικών αυξήθηκε κατά 15,1% για τον όμιλο και κατά 10% για την εταιρεία, λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των υλικών, ενώ τα αποθέματα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 29,3% και της εταιρείας κατά 15,6%.

Χρονιά με συνεχείς ανατροπές το 2021

Όπως σημειώνει η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις, το 2021 ήταν μια χρονιά με συνεχείς ανατροπές. Η πανδημία μπορεί να επηρέαζε λιγότερο την καθημερινότητα των πολιτών λόγω του εμβολιασμού, οι συνέπειές της όμως στο διεθνές εμπόριο και κυρίως στο επίπεδο της ομαλής τροφοδοσίας των προϊόντων ήταν εμφανείς. Ταυτόχρονα η χαμηλή παραγωγή σκληρού σίτου επηρέασε ακόμη περισσότερο τις τιμές των πρώτων υλών, οδηγώντας σε ιστορικά υψηλό επίπεδο τιμών.

Συνολικά η ζήτηση στο σύνολο της αγοράς επωνύμων ζυμαρικών αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κινήθηκε αρνητικά λόγω της σύγκρισης με τα υψηλά της προηγούμενης χρονιάς, όταν ήταν σε ισχύ το lock down.

Πιστή στο όραμά της, και παρά την αρνητική συγκυρία, η εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί τα αναπτυξιακά της πλάνα, επενδύοντας τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και για την είσοδό της σε νέες αγορές αλλά και νέες κατηγορίες τροφίμων.

Νέα γραμμή παραγωγής κοφτών ζυμαρικών στη Λάρισα και… νέα προϊόντα

Συγκεκριμένα, το 2021 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής κοφτών ζυμαρικών, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και μονάδας «συμπαραγωγής ενέργειας» στο εργοστάσιο της Λάρισας.

Ταυτόχρονα, η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε να πρωτοπορεί με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, με τη σειρά «ζυμαρικά με λαχανικά», να γνωρίζει μεγάλη απήχηση εντός και εκτός Ελλάδας.

Η είσοδος στην αγορά του ελαιολάδου μέσω της Terra Creta και η υπεραξία του deal

Ο σημαντικότερος βέβαια σταθμός της περασμένης χρονιάς ήταν η είσοδος στην αγορά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Ήταν στις 6 Δεκεμβρίου 2021 όταν η Μέλισσα Κίκιζας προχώρησε στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Terra Creta, μιας εταιρείας με έδρα το Κολυμβάρι Χανίων και κλάδο δραστηριοποίησης την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου, που εξάγει τα προϊόντα της σε 43 χώρες και συνεργάζεται με πάνω από 100 αλυσίδες τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, η συνεισφορά της Terra Creta στις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθε σε 1,497 εκατ. ευρώ, στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους σε ζημιές 84.282 ευρώ και στο EBITDA σε 23.184 ευρώ (αρνητικό), για το χρονικό διάστημα από την απόκτηση ελέγχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.Τα αντίστοιχα ποσά της Terra Creta, αν ληφθούν υπόψη για καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, ανέρχονται σε πωλήσεις 18,407 εκατ. ευρώ, σε κέρδη μετά από φόρους 942.659 ευρώ και σε EBITDA 1,540 εκατ. ευρώ (θετικό). Το εμπορικό σήμα Terra Creta κρίθηκε ότι εμπερικλείει υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά και επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στη Μέλισσα Κίκιζας, με τη συνολική εύλογη αξία του να υπολογίζεται σε 5,944 εκατ. ευρώ.

Την 1η Απριλίου 2022 η Terra Creta συγχωνεύτηκε με απορρόφησή της από τη μοναδική της μέτοχο. Πρόκειται για μια εξαγορά, με την οποία η Μέλισσα Κίκιζας αυξάνει το αποτύπωμά της στους πελάτες και τους καταναλωτές όλου του κόσμου και συμπληρώνει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφειά της.

Πολλές οι προκλήσεις το 2022

Όπως αναγνωρίζει στη συνέχεια η διοίκηση, οι προκλήσεις αναμένονται πολλές και για το 2022. Η παραμονή της πανδημίας, η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων καθώς και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον.

«Παρά το γεγονός ότι το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, η ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι ευάλωτη στις συνέπειες που προκαλούνται από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λόγω της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και της επακόλουθης ανόδου των τιμών των προϊόντων ενέργειας. Παράλληλα, οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ενέργειας τον χειμώνα του 2022 επιτείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις στο άμεσο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών», σημειώνεται.

Ωστόσο διαθέτοντας την εμπειρία της διαχείρισης των πρόσφατων κρίσεων, η Μέλισσα Κίκιζας προσβλέπει στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και σκοπεύει να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων. Ταυτόχρονα, η συνεπής προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών αποδίδει πλέον σημαντικά αποτελέσματα τόσο στις υφιστάμενες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος όσο και σε νέες αγορές. Αναμένεται δε σημαντική ώθηση στις εξαγωγές μέσω των συνεργειών με την γκάμα των προϊόντων της Terra Creta.

«Η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία έχει όλα τα αναγκαία εφόδια (εμπορικά, οργανωτικά, χρηματοοικονομικά, για να πρωταγωνιστήσει στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται», ενώ σε κάθε περίπτωση «εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της».

Η Μέλισσα Κίκιζας γεννήθηκε το 1947 από το όραμα του Αλέξανδρου Κίκιζα να δημιουργήσει μια βιομηχανία τροφίμων, η οποία να αναδεικνύει τις πρώτες ύλες του τόπου μας και να τις μετατρέπει σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σήμερα, έξι δεκαετίες αργότερα, η τρίτη γενιά της οικογένειας Κίκιζα ηγείται μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα, με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες.

Η παραγωγή ζυμαρικών και σιμιγδαλιού αποτελεί τη βασική της δραστηριότητα, με την εταιρεία να απορροφά ετησίως περισσότερους από 80.000 τόνους από τα ελληνικά σκληρά σιτάρια. Το καθετοποιημένο συγκρότημα μύλου και μακαρονοποιείου στη Λάρισα παράγει ετησίως περισσότερους από 55.000 τόνους ζυμαρικών.

insider.gr